Now loading.
Please wait.

Kabul Edilen Bildiriler

Hakem sürecinden geçerek kabul edilen tüm bildirilerin listesi

Bildiri No Bildiri Adı Yazar Adı Üniversite
ID201 PERSONEL MEMNUNİYETİ VE PERSONEL DEVİR HIZI İLİŞKİSİ  Yrd.Doç.Dr. Zeki Yüksekbigili Nişantaşı Üni
Dr. Gülbeniz Akduman İstanbul Bilgi Üni
ID202 SERAMİK ATÖLYE DERSİ KAPSAMINDA SÜRREALİZM VE  ÜÇ BOYUTLU UYGULAMALAR Didar Ezgi Özdağ Gazi Üniversitesi
ID203 ORGANİZASYONLARDA ÇALIŞAN MUTLULUĞUNUN ÖNEMİ VE İNSAN KAYNAKLARINDA YENİ BİR KAVRAM: MUTLULUK DEPARTMANI Dr. Gülbeniz Akduman İstanbul Bilgi Üni
Nuray Duran Defacto
ID204 ÜNİVERSİTELERİN KURUMSAL İLETİŞİM UYGULAMALARINDA SOSYAL MEDYA KULLANIMI:  BİR VAKIF ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Laçin Akyıl İstanbul Arel Üniverstesi
ID205 CRITICAL RESEARCH & ANALYSIS PRIOR TO THE OPENNING OF HOTEL IN ISTANBUL- TURKEY Ahmet Ferda Seymen  
ID206 DIFFERENT LEADERSHIP STYLES & ITS APPLICATION IN DAILY MANAGEMENT OF A BUSINESS HOTEL IN ISTANBUL  Ahmet Ferda Seymen  
ID207 CHANGE MANAGEMENT & ITS APPLICATION IN A LUXURY HOTEL Ahmet Ferda Seymen  
ID208 MAX WEBER’DE OTORİTE VE MEŞRUİYET TİPOLOJİSİ Ahmet Şenol Ok Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
ID209 KONKORDATO: İFLASIN ERTELENMESİ UYGULAMASININ  KISMİ BİR ALTERNATİFİ  Yrd. Doç.Dr. Tuncay Turan Turaboğlu Mersin Üniversitesi
ID210 ŞEYHİ'NİN HARNÂME'SİNDE HİCVİN MİZAHLA GÜÇLENDİRİLMESİ Funda Bugan Hacettepe Üniversitesi
ID211 RENKLERİN ANLAM ALGISINDA DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİN ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Naime Şimşek Yüksekbilgili  
ID212 YAPILAN İŞİN ANLAMI VE PERSONEL DEVİR HIZI İLİŞKİSİ Yrd.Doç.Dr. Zeki Yüksekbigili Nişantaşı Üni
Dr. Gülbeniz Akduman İstanbul Bilgi Üni
ID213 LİSE ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİNE KARŞI TUTUM, KAYGI VE ÖZ-YETERLİK İNANÇLARININ İNCELENMESİ: BİTLİS İLİ ÖRNEKLEMİ Yrd. Doç.Dr. Cahit Taşdemir Bitlis Eren Üniversitesi
ID214 POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYENİN KARİYER GELECEK ALGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Zehra Yeni Dumlupınar Üniversitesi
ID215 DİNİ DEĞERLERİN TAKINTILI SATIN ALMA EĞİLİMİ VE ÇEVREYE YÖNELİK TUTUM ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Yrd. Doçdr. Sezen Bozyiğit Mersin Üniversitesi
ID216 NAKİT TEMETTÜ ÖDEYEN FİRMALARIN PAY SENETLERİNDE YAŞANAN FİYAT ANOMALİSİ: BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Doç.Dr. Hakan Altın Aksaray Üniversitesi
ID217 KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE KAN EMİCİ HAŞERELERİN MÜŞTERİ RİSK ALGISINA ETKİSİ Yrd.Doç.Dr. Kudret Gül Balıkesir Üniversitesi
Öğr. Gör. Dr. Melike Gül Balıkesir Üniversitesi
Bilim Uzm. İsmail Yıldız Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü
ID218 SAĞLIK HİZMETİ TÜKETİCİLERİNİN TERCİHLERİNDE MARKANIN ROLÜ Prof.Dr. Abdullah Soysal K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi
Arş.Gör. Pınar Öke K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi
Arş.Gör. Fedayi Yağar K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi
Aysel Ketencioğlu K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi
ID219 KENTSEL KATI ATIK YÖNETİMİNDE TOPLUMSAL KATILIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç.Dr. Ali Ekşi Ege Üniversitesi 
ID220 ALGILANAN OTANTİK LİDERLİK TARZININ PROSOSYAL DAVRANIŞLAR İLE İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ: EBELİK HİZMETİ VEREN SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Dr. Yasemin Küçüközkan Halk Sağlığı Müdürlüğü
Yrd.Doç.Dr. Zeki Yüksekbigili Nişantaşı Üni
ID221 1980 SONRASI KOSOVA KRİZİ: MİLLİYETÇİLİĞİN HAKİMİYET MÜCADELESİ Doç.Dr. Caner Sancaktar Kocaeli Üniversitesi
ID222 KARŞILAŞTIRMALI YÖNTEM ÇERÇEVESİNDE ELLEN MEİKİNS WOOD İNCELEMESİ Öğr. Gör. Sevil Zengin Bozok Üniversitesi
ID223 SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MOTİVASYON VE BEKLENTİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Prof.Dr. Abdullah Soysal K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi
Arş.Gör. Pınar Öke K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi
Arş.Gör. Fedayi Yağar K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi
Mehmet Hamza Yoldaş K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi
ID224 SİGORTALILIK DURUMU VE HASTA MEMNUNİYETİ İLİŞKİSİ ÖZEL HASTANE ÖRNEĞİ Prof.Dr. Abdullah Soysal K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi
Arş.Gör. Pınar Öke K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi
Arş.Gör. Fedayi Yağar K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi
Burhan Kılıç K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi
ID225 RESTORAN İŞLETMELERİNDE REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAYAN FAKTÖRLER: KASTAMONU’DA BİR UYGULAMA Doç.Dr.Serkan Dilek Kastamonu Üniversitesi
Doç.Dr. Selim İnançlı Sakarya Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr.Hayrettin Kesgingöz Karabük Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr.Ali Konak Karabük Üniversitesi
ID226 TÜRKİYE EKONOMİSİ ve İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN GEÇERLİLİĞİ  ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA Dr.Ömer Emirkadı Karadeniz Teknik Üniversitesi
ID227 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK FAKTÖRLERİNDEN OLAN İŞ STRESİNİN İŞ DOYUMU ÜZERİNE ETKİSİ (KONYA ÖRNEĞİ) Doç.Dr. Yunus Emre Öztürk Selçuk Üniversitesi
Arş.Gör. Ramazan Kıraç Selçuk Üniversitesi
ID228 HASTANE BİRİM SORUMLULARININ SAĞLIKTA ULUSAL KALİTE VE İNDİKATÖR SİSTEMİNE BAKIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (KONYA ÖRNEĞİ) Doç.Dr. Yunus Emre Öztürk Selçuk Üniversitesi
Arş.Gör. Ramazan Kıraç Selçuk Üniversitesi
ID229 DİVAN ŞİİRİNDEKİ ÂŞIĞA DAİR Funda Bugan Kırıkkale Üniversitesi
ID230 AN OUTLOOK TO THE SOCIAL MEDIA STRATEGIES FOR AUTOMOTIVE INDUSTRY IN TURKEY Yrd.Doç.Dr. Zeki Yüksekbilgili Nişantaşı Üniversitesi
Mehmet Bağkur  
ID232 LANGUAGE ANXIETY IN LISTENING, SPEAKING, WRITING, READING SKILLS Mehmet Deniz Demircioğlu Uludağ Üniversitesi 
ID233 BIST TURİZM SEKTÖREL ENDEKSİ İLE DİĞER SEKTÖREL ENDEKSLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Yrd. Doç.Dr.Cemil Süslü İskenderun Teknik Üniversitesi
Doç.Dr.Hakan Altın Aksaray Üniversitesi
ID234 EXAMINING THE DUTCH ENGLISH LANGUAGE TEACHER TRAINING PROGRAMS AS A HIGH-PERFORMING EDUCATION SYSTEM Doç.Dr.Ekrem Solak Amasya Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr.Oktay Eser Amasya Üniversitesi
ID235 TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI  VE  İTHALAT-İHRACAT RAKAMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE İÇİN DEĞERLENDİRMELER Prof. Dr. Esin Can Yıldız Teknik Üniversitesi
Hazal K. Alay Yıldız Teknik Üniversitesi
Dilek Karaca Yıldız Teknik Üniversitesi
ID236 İİBF ÖĞRENCİLERİNİN MALİYET MUHASEBESİ DERSİNE YÖNELİK BAŞARI VE TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ’NDE BİR UYGULAMA Yrd. Doç.Dr. Fatma Temelli Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Dr. Ömer Çınar Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
ID237 Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) ve  Bağlı Ortaklıkları (VBO) Üzerinden Bir Değerlendirme Yrd. Doç.Dr. Tuncay Turan Turaboğlu Mersin Üniversitesi 
Cevdet Yılmaz Mersin Üniversitesi 
ID238 YÖNETİCİLERİN YÖNETİM ARACI TERCİHLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA: DÜZCE MERKEZ ÖRNEĞİ Yrd. Doç.Dr.Faruk Kerem Şentürk Düzce Üniversitesi
Gamze Uludağ Düzce Üniversitesi
Seda Derelioğlu Düzce Üniversitesi
ID239 EN ÇOK ATIF YAPILAN ULUSLARARASI MUHASEBE EĞİTİMİ LİTERATÜR İNCELEMESİ (2012–2016) Yrd. Doç.Dr.Murat Serçemeli Giresun Üniversitesi
ID240 THE RELATIONSHIP BETWEEN HOTEL BRAND PERSONALITY AND CUSTOMER LOYALTY Doç.Dr. Bahar Yaşin İstanbul Üniversitesi
Öğr. Gör. M. Selami Akın İstanbul Medipol Üniversitesi
Kamile Jamontaite İstanbul Üniversitesi
Saida Ahmadova İstanbul Üniversitesi
ID241 TARİHİ KONAK İŞLETMELERİNİN KRİZ YÖNETİMİ UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Doç.Dr. Oğuz Türkay Sakarya Üniversitesi
Öğr. Gör. Koray Genç Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Yrd. Doç.Dr.Serkan Şengül Abant İzzet Baysal Üniversitesi
ID242 TARİHİ KONAK İŞLETMECİLİĞİNDE YATIRIM SÜRECİNİN SORUNLARI: MUDURNU ÖRNEĞİ Doç.Dr. Oğuz Türkay Sakarya Üniversitesi
Öğr. Gör. Koray Genç Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Yrd. Doç.Dr.Serkan Şengül Abant İzzet Baysal Üniversitesi
ID244 GASTRONOMİ TURİZMİ KATILIMCILARI YAŞAM TARZLARINA GÖRE FARKLILIK GÖSTERİR Mİ? Doç. Dr. Burhan Kılıç Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Ahmet Metehan Gövce Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
ID245 ALGILANAN KURUMSAL İTİBARIN ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ İNCELEMEYE YÖNELİK BİR UYGULAMA Öğr. Gör. Fuat Korkmazer Muş Alparslan Üniversitesi
Prof.Dr. Reha Saydan Yüzüncü Yıl Üniversitesi
ID246 BOLU İLİNDE YAŞAYAN TÜKETİCİLERİN ÖZEL ALIŞVERİŞ SİTESİ TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Yrd.Doç.Dr. Oya Eru Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Nurcan Olgaç Türk Hava Kurumu Üniversitesi
Doç.Dr. Ferudun Kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi
ID247 GEÇ OSMANLI DÖNEMİNDE ULUSAL İKTİSAT POLİTİKALARI – PROLETARYA - KÖYLÜ SINIFLARI VE ETHEM NEJAT BEY Prof.Dr. A. Baran Dural Trakya Üniversitesi
ID248 KREDİ DERECELENDİRME KRİTERLERİNE GÖRE G20 ÜLKELERİ VE TÜRKİYE’NİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ Öğr.Gör. Elif Erbelet Haliç Üniversitesi
ID249 TÜRKİYE’DE DÖVİZ KURU İLE FİYATLAR GENEL SEVİYESİ ARASINDAKİ ASİMETRİK İLİŞKİLER Muammer Yetim Şekerbank
Prof. Dr. Rahmi Yamak Karadeniz Teknik Üniversitesi
ID250 KISA VADELİ POLİTİKA FAİZİ İLE ÇEKİRDEK ENFLASYON ORANLARI ARASINDAKİ DİNAMİKLER İsmail Hakkı Kofoğlu Karadeniz Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Yakup Küçükkale Karadeniz Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Rahmi Yamak Karadeniz Teknik Üniversitesi
ID251 İÇ MÜŞTERİLERİN BİREYSEL ÖZELLİKLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYİNE ETKİSİ: OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA Yrd. Doç.Dr.Baran Arslan Harran Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr. Kasım Kaya Harran Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr. Tolga Dursun Abant İzzet Baysal Üniversitesi
ID252 İŞGÖREN KAYITSIZLIĞI KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Canan Aydoğdu Mersin Üniversitesi 
Prof.Dr. Ayşehan Çakıcı Mersin Üniversitesi 
ID253 PAYDAŞLARLA İLİŞKİLERİN YÖNETİLMESİ TEMELİNDE ÜST KADEME YÖNETİCİLERİN “KURUMSAL MESAJLARI”NA YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ Yrd. Doç.Dr. Süleyman Ağraş  Düzce Üniversitesi
Arzu Karagöz Düzce Üniversitesi
Canan Özgenç Düzce Üniversitesi
ID254 DAYANIŞMA AİDATI ÖDEYEREK TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN YARARLANMA Arş.Gör. Sema Deniz Özkan Marmara Üniversitesi
ID255 OSMANLIDAN GÜNÜMÜZE MARDİN’İN EKONOMİK YAPISI VE ÇARŞILARININ DÖNÜŞÜMÜ Dr. Murat Çağlayan Mardin Artuklu Üniversitesi 
ID256 ALPARSLAN-1 HİDRO ELEKTRİK SANTRAL BARAJINDAN DOLAYI GÖÇ ETMİŞ AİLELERİN PSİKO-SOSYAL DURUMLARI (DOKUZPINAR KÖYÜ ÖRNEĞİ) Arş. Gör.Rasim Babahanoğlu Selçuk Üniversitesi
Doç.Dr. Emrah Akbaş Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
ID257 ÇEVRE KİRLİLİĞİ MALİ SORUMLULUK SİGORTASI Esin Bozkurt Marmara Üniversitesi
Yrd. Doç.Dr. Özgür Akpınar Marmara Üniversitesi
ID258 YUNUS EMRE’NİN “BANA SENİ GEREK SENİ” REDİFLİ ŞİİRİNİN ANLAMSAL OLARAK DEĞERLENDİRMESİ Yrd. Doç. Dr.Meheddin İspir Erzurum Teknik Üniversitesi
ID259 KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARI: DENETLENMEDEN DERECELENDİRME Yrd.Doç.Dr. Murat Turgut Nişantaşı Üniversitesi
ID260 İŞ-AİLE ÇATIŞMASI, TÜKENMİŞLİK VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: AKADEMİSYENLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Doç. Dr. Cihan Seçilmiş Osmangazi Üniversitesi
Öğr.Gör. İlker Kılıç Bozok Üniversitesi
ID261 DÜZCE ŞEHİR MERKEZİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELERİN YENİLİKÇİ ÖRGÜT KÜLTÜRÜ DÜZEYLERİNİ TESPİT ETMEYE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA Yrd. Doç.Dr.Faruk Kerem Şentürk Düzce Üniversitesi
Kübra Karakış Düzce Üniversitesi
Şeyma Büyük Düzce Üniversitesi
Sevtap Gül Düzce Üniversitesi
Ebru Sezer Düzce Üniversitesi
Selvi Gülyaz Düzce Üniversitesi
ID262 BANKA MÜŞTERİLERİNİN TİCARİ BANKALARA VE KATILIM BANKALARINA AİT FARKINDALIK DÜZEYİNİN TESPİTİ: BALIKESİR ÖRNEĞİ Öğr.Gör.Dr. Hasan Hüseyin Yıldırım Balıkesir Üniversitesi
Doç.Dr. M. Emin Akkılıç Balıkesir Üniversitesi
Öğr.Gör. M. Selim Dikici Balıkesir Üniversitesi
ID263 OTANTİK LİDERLİĞİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE İŞ TATMİNİNE ETKİLERİ TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA Yrd.Doç.Dr. Mehmet Sağır Selçuk Üniversitesi 
Levent Selman Göktaş İstanbul Üniversitesi
Fatma Hoyraz Manyas Selçuk Üniversitesi 
ID264 KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUĞUN ÇALIŞAN MEMNUNİYETİNE ETKİSİ KONYA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA Yrd.Doç.Dr. Mehmet Sağır Selçuk Üniversitesi 
Ali Gönülölmez İstanbul Üniversitesi
Levent Selman Göktaş İstanbul Üniversitesi
ID265 TİYATRONUN SOSYAL SORUMLULUĞUNA TARİHSEL BİR YOLCULUK VE BRECHT Selda Dudu Gazi Üniversitesi
Prof.Dr. Bülent Bayat Gazi Üniversitesi
ID266 EKONOMİK KIRILGANLIK GÖSTERGELERİ : KIRILGAN BEŞLİ ÜLKELERİNİN MAKROEKONOMİK PERFORMANSI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Doç.Dr. Faruk Akın Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
ID267 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE SORUNLU KREDİLER: VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN SEKTÖRDEKİ ROLÜ Doç.Dr. Faruk Akın Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Behlül Ersoy Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
ID268 Küresel Finansal Krizin İslami Bankacılık Sektörüne Etkileri: Türkiye'de Katılım Bankacılığının Yapısal Analizi Doç.Dr. Faruk Akın Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Tuna Kartaloğlu Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
ID269 İŞVEREN MARKA KİMLİĞİNİN İŞE ALIM İLANLARINA YANSIMASI: YARATICI ÇALIŞMALAR ÜZERİNE BİR İNCELEME Dr. Gonca Köse Dokuz Eylül Üniversitesi
Doç.Dr. Sinem Yeygel Çakır Ege Üniversitesi
ID270 SOSYAL ZEKANIN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK VE TÜKENMİŞLİKLE İLİŞKİSİ Yrd.Doç.Dr. Zeynep Hatipoğlu Nişantaşı Üniversitesi
ID271 MÜBADELE ESNASINDA HİNDİSTAN YARDIMLARI Yrd.Doç.Dr. Salih Özkan Ömer Halisdemir Üniversitesi
ID272 SOSYO-DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI Sibel Taşkın Trakya Üniversitesi
Prof.Dr. Agah Sinan Ünsar Trakya Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr. Tülay Demiralay Trakya Üniversitesi
ID273 TÜRK SERMAYE PİYASASINDA YATIRIMCININ KORUNMASI VE YATIRIMCI HAKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Yrd.Doç.Dr. Aysel Gündoğdu İstanbul Medipol Üniversitesi
ID274 HOW DO MİDDLE SCHOOL STUDENTS UNDERSTAND MATHEMATİCAL PATTERNS Doç.Dr. Çiğdem Kılıç İstanbul Medeniyet Üniversitesi
ID275 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE AHP Serdar Hacıalioğlu Yıldız Teknik Üniversitesi
ID276 ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENMEYE İLİŞKİN TUTUMLARI İLE AHLAKİ OLGUNLUKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Doç.Dr. Hasan Basri Memduhoğlu Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Hümeyra Demir Yüzüncü Yıl Üniversitesi
ID277 BÜTÇE AÇIĞI VE ENFLASYON İLİŞKİSİ: G7 ÜLKELERİ VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ Yrd.Doç.Dr. Ahmet Kamacı Bartın Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr. M. Said Ceyhan Bartın Üniversitesi
Öğr.Gör. Mehmet Akif Peçe Bartın Üniversitesi
ID278 KİŞİ BAŞINA DÜŞEN SAĞLIK HARCAMALARI İLE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: SEÇİLMİŞ OECD ÜLKELERİ İÇİN PANEL EŞBÜTÜNLEŞME VE PANEL NEDENSELLİK ANALİZİ Öğr.Gör. Mehmet Akif Peçe Bartın Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr. Ahmet Kamacı Bartın Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr. M. Said Ceyhan Bartın Üniversitesi
ID279 GÖRME ENGELLİ VE GÖRME ENGELLİ OLMAYAN ERGENLERİN YALNIZLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Dr. Şehmus Aslan Pamukkale Üniversitesi
ID280 KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN LOJİSTİK (GIDA-TARIM ÜRÜNLERİ) İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA; SAKARYA ÖRNEĞİ M. Alper Cantimer Sakarya Üniversitesi
İsmail Bilgiçli  Sakarya Üniversitesi
ID281 DOĞU KARADENİZ’ DE ÇAY TARIMINDA ÇALIŞAN GÜRCÜ İŞÇİLERİN ÇALIŞMA KOŞULLARI ÜZERİNE GÖZLEMLER Yrd.Doç.Dr. Fevzi Engin Abant İzzet Baysal Üniversitesi
ID282 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMANI DEĞERLENDİRME VE DENEYİMLERİ Doç.Dr. Mehpare Tokay Argan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr. Nurdan Sevim Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Arş.Gör. Serhat Aydın Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Arş.Gör. Mehmet Tahir Dursun Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
ID283 ALMANYA’DA GÖÇMEN UYUM MECLİSLERİNİN YAPISI VE İŞLEYİŞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Dr. Aslıhan Çoban Balcı Ömer Halisdemir Üniversitesi
ID284 CORPORATE ENTREPRENEURSHIP IN PUBLIC ORGANISATIONS: A COMPARISON OF THE CORPORATE ENTREPRENEURSHIP LEVELS OF PUBLIC BANK AND PUBLIC HOSPITAL Yrd.Doç.Dr. Seray Toksöz Esenyurt Üniversitesi
Fatih Ölçekciler Neuroscience Ltd
ID285 ÜSTÜN YETENEKLİ BİREYLER HAKKINDA ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA Yrd.Doç.Dr. Zeynep Kurtulmuş Gazi Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr. Özlem Ersoy Alkan Gazi Üniversitesi
Arş.Gör.Uzm. Hurşide Kübra Özkan Gazi Üniversitesi
Arş.Gör.Uzm. Büşra Kaynak Ekici Gazi Üniversitesi
ID286 ENERJİ KAYNAKLARINA YÖNELİK OYUN TABANLI ÖĞRENME ORTAMI TASARIMI Yrd.Doç.Dr. Necla Dönmez Usta Giresun Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr. Mustafa Serkan Abdüsselam Giresun Üniversitesi
ID287 KAR AMACI GÜTMEYEN İŞLETMELERDEKİ MUHASEBE İŞLEMLERİNİN MUHASEBE STANDARTLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ Prof. Dr. Mikail Erol Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Dr. Muhsin Aslan Yıldız Teknik Üniversitesi
ID288 CLIMATE CHANGE & SUSTAINABLE LOGISTICS MANAGEMENT: “GREEN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT” Meriç Burçin Özer Park Denizcilik Ve Hopa Liman İşletmeleri A.Ş.
Öğr.Gör. Veysel Tatar Artvin Çoruh Üniversitesi
ID289 ERTELENMİŞ VERGİ UNSURLARININ ANALİZİ Arş.Gör. Hakan Cavlak Marmara Üniversitesi
Arş.Gör. Yasin Cebeci Marmara Üniversitesi
ID290 İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞ GELİŞTİRME TEKNİĞİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ Doç.Dr. Gürbüz Ocak Afyon Kocatepe Üniversitesi
Ramazan Yurtseven Nene Hatun İlkokulu
ID291 FİNANSAL OKURYAZARLIK ALGISI Doç.Dr. Cantürk Kayahan Afyon Kocatepe Üniversitesi
Mustafa Akgün Afyon Kocatepe Üniversitesi
ID292 NİTEL VERİ ANALİZİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMI: BİR İÇERİK ANALİZİ (2011 – 2016) Melike Yakut Çayır Balıkesir Üniversitesi
ID293 KÜRESEL FİNANS KRİZİ VE SONRASINDA BIST’DA İŞLEM GÖREN TURİZM İŞLETMELERİNİN BORSA PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ Doç.Dr. Kadir Murat Altıntaş Abant İzzet Baysal Üniversitesi
ID294 HASTANELERDE PERFORMANS PRİZMASI YAKLAŞIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Aslı Köse Ünal Gümüşhane Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr. Ali Ünal Hitit Üniversitesi
Kadriye Sarıkaya Özel Esenler Hastanesi
ID295 ULUSLARARASI MESLEK YÜKSEKOKULLARI DERGİSİ’NDE (EJOVOC) YAYINLANAN MAKALELERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ Yrd.Doç.Dr. Gencay Saatçi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Arş. Gör. Özge Güdü Demirbulat Balıkesir Üniversitesi
Öğr. Gör. Serap Özdemir İstanbul Üniversitesi
ID296 TÜRKİYE-KAZAKİSTAN DIŞ TİCARETİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME (2012-2016)  Arş. Gör. Bestami Karakahya Abant İzzet Baysal Üniversitesi
ID297 ÖĞRETMENLERİN GİRİŞİMCİLİK ALGILARI Ünal Gözüdok İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
Aydın Dakes İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
Elif Karaca İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr. Bilal Yıldırım İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
Doç.Dr. Kaya Yıldız Abant İzzet Baysal Üniversitesi
ID298 ÖZ GÖZLEMCİLİK VE MÜZAKERE İLİŞKİSİNDE KÜLTÜRÜN DÜZENLEYİCİ ETKİSİ: KURAMSAL BİR ARAŞTIRMA Esra Aydın Başkent Üniversitesi
ID299 CEDAW ÖNCESİ VE SONRASI ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA YER ALAN TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ FAKTÖRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ Mustafa Kükrer  
Yrd.Doç.Dr. İbrahim Kıbrıs Abant İzzet Baysal Üniversitesi
ID300 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN TEŞMİLİ Arş. Gör. Didem Yardımcıoğlu Marmara Üniversitesi
ID301 İZMİRLİ TÜCCAR THOMAS VAUGHAN’IN 1709 TARİHLİ A GRAMMAR OF THE TURKİSH LANGUAGE ADLI TRANSKRİPSİYON ANITI Doç.Dr. Yakup Yılmaz Kırklareli Üniversitesi
Hülya Yıldız Kırklareli Üniversitesi
ID302 İSTİHDAMA YÖNELİK VERGİ TEŞVİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Doç.Dr. Fatih Saraçoğlu Gazi Üniversitesi
Arş. Gör. Öner Gümüş Dumlupınar Üniversitesi
ID303 VERGİ TEŞVİKLERİNDEN KAYNAKLANAN VERGİ HARCAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Doç.Dr. Fatih Saraçoğlu Gazi Üniversitesi
Arş. Gör. Öner Gümüş Dumlupınar Üniversitesi
ID304 PSİKANALİTİK BİR OKUMA DENEMESİ ELECTRA KOMPLEKSİ IŞIĞINDA AŞKI MEMNU Dr. Hayrunisa Topçu Hacettepe Üniversitesi
ID305 YASAL DÜZENLEMELER VE TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI AÇISINDAN SATIŞ VE GERİ KİRALAMA İŞLEMLERİ Arş. Gör. Necati Güneş Marmara Üniversitesi
Arş. Gör. Hakan Cavlak Marmara Üniversitesi
Arş. Gör. Yasin Cebeci Marmara Üniversitesi
ID306 SPOR TURİSTLERİNİN DENEYİMLERİNİ KEŞFETMEK HARMANKAYA KANYONU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Yrd.Doç.Dr. Nurdan Sevim Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Doç.Dr. Mehpare Tokay Argan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Arş.Gör. Mehmet Tahir Dursun Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Arş.Gör. Serhat Aydın Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
ID307 ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLARININ DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK VASIFLARI ÜZERİNE - NİTEL BİR ARAŞTIRMA Volkan Ali Okyay Süleyman Demirel Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Osman Kürşat Acar Süleyman Demirel Üniversitesi
ID308 BİR KAMU DİPLOMASİSİ KURUMU OLARAK TİKA’NIN AK PARTİ DÖNEMİNDE KULLANILMASI Yrd.Doç.Dr. Ayhan Nuri Yılmaz Düzce Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr. Gökmen Kılıçoğlu Düzce Üniversitesi
ID309 BİR DİASPORA DİPLOMASİSİ KURUMU OLARAK YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLARI BAŞKANLIĞI (YTB) VE BALKANLAR Yrd.Doç.Dr. Ayhan Nuri Yılmaz Düzce Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr. Gökmen Kılıçoğlu Düzce Üniversitesi
ID310 1908 YILINA AİT ZİRAAT BANKASI KESİN HESAP ÖZETİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Yrd.Doç.Dr. Ömer Yazan Aksaray Üniversitesi 
ID311 TURİZM İŞLETME BELGELİ OTEL İŞLETMELERİNDE KRİZ YÖNETİMİ Yrd.Doç.Dr. Sibel Aydemir Bülent Ecevit Üniversitesi
Dr. Emine Genç Bartın Üniversitesi
Dr. Halime Barutçu Bülent Ecevit Üniversitesi
ID312 KADIN GİRİŞİMCİLİK: TÜRKİYE’DE KADINLARI GİRİŞİMCİ OLMAYA YÖNELTEN SEBEPLER Yrd.Doç.Dr. Ayhan Nuri Yılmaz Düzce Üniversitesi
Betül Kurşun Düzce Üniversitesi
ID313 EKONOMİ VE İKTİSAT KONULARININ 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDA YANSIMASI M. Alper Cantimer Sakarya Üniversitesi
İsmail Bilgiçli  Sakarya Üniversitesi
ID314 ETKİLİ REKABET İÇİN MAVİ OKYANUS LİDERLİĞİ Yrd.Doç.Dr. Nermin Kişi Bülent Ecevit Üniversitesi
ID315 İDARİ YARGIDA DAVA SAYILARI VE YARGILAMA SÜRELERİ Doç. Dr. Yaşar Ayyıldız Abant İzzet Baysal Üniversitesi
ID316 AVRUPA BİRLİĞİ’NİN NORMATİF GÜCÜ: KAVRAMSAL BİR İNCELEME Arş.Gör. Fatmanur Kaçar Marmara Üniversitesi
Arş.Gör. Kübra Öztürk Marmara Üniversitesi
ID317 BİR ORYANTALİST WILLIAM BURCKHARDT BARKER VE TÜRKÇE ÖĞRETİM KİTABI: READING BOOK OF THE TURKISH LANGUAGE WITH A GRAMMAR AND VOCABULARY Doç.Dr. Yakup Yılmaz Kırklareli Üniversitesi
Emre Özkurt Kırklareli Üniversitesi
ID318 BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ VE BULANIK GRİ İLİŞKİSEL ANALİZİ YÖNTEMLERİ KULLANILARAK PERSONEL SEÇİMİ YAPILMASI Arş.Gör.Dr. Alptekin Ulutaş Cumhuriyet Üniversitesi
Arş.Gör. Ahmet Murat Özkan Cumhuriyet Üniversitesi
ID319 CHARLES BOYD'UN TÜRK TERCÜMANI VEYA TÜRK DİLİNİN YENİ GRAMERİ Doç.Dr. Yakup Yılmaz Kırklareli Üniversitesi
Kübra Uygur Kırklareli Üniversitesi
ID320 DEĞER AKIŞ HARİTALAMAYLA OCAK BEK ŞAPKASI ÜRETEN BİR İŞLETMEDE YERLEŞİM YERİ DÜZENLEME Prof.Dr. İbrahim Çil Sakarya Üniversitesi
Murat Altuntaş Sakarya Üniversitesi
ID321 EŞ SEÇİM STRATEJİLERİ, MÜKEMMELİYETÇİLİK VE DEĞER TERCİHLERİNİN EVLENMEMİŞ BİREYLERİN DUYGUSAL İLİŞKİ TERCİHLERİNE ETKİSİNİN LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE İNCELENMESİ Prof.Dr. Halil Ekşi Marmara Üniversitesi
Gülşen Özgen Marmara Üniversitesi
Arş.Gör.Dr. Selami Kardaş Marmara Üniversitesi
ID322 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ İŞVEREN VE İŞGÖRENLERİN ÜZERİNDEKİ TUTUMLARININ BELİRLENMESİ Yrd.Doç.Dr. Hüseyin Gürbüz Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Naz Ceren Bozatlı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Deniz Çubukçu Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Fadime Yayla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Sevgi Doğru Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
ID323 OKUL ÖNCESİ (4-6 YAŞ) GRUBU, KIRSAL KESİMDE YAŞAYAN ÇOCUKLARIN PAZARLAMA KAVRAMLARI BİLİNÇ DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Doç.Dr.Yusuf Karaca  Afyon Kocatepe Üniversitesi
Öğr.Gör. Veysel Özkan Afyon Kocatepe Üniversitesi
Öğr.Gör. Onur Kafadar Afyon Kocatepe Üniversitesi
ID324 ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN FACEBOOK KULLANIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Yrd.Doç.Dr. Erol İlhan Gazi Üniversitesi
Selma Kırcı Harbiye Askeri Müze Ve Kültür Sitesi Komutanlığı
ID325 OTEL İŞLETMELERİNDE YENİLİK YÖNETİMİ Yrd.Doç.Dr. Sibel Aydemir Bülent Ecevit Üniversitesi
Dr. Emine Genç Bartın Üniversitesi
Halime Barutçu Bülent Ecevit Üniversitesi
ID326 YALIN ÜRETİM EĞİTİMLERİ VE KULLANILAN EĞİTİM ARAÇLARI Murat Altuntaş Sakarya Üniversitesi
Prof.Dr. İbrahim Çil Sakarya Üniversitesi
ID327 TÜRKİYE VE İNGİLTERE’DEKİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİNİN MUKAYESELİ OLARAK İNCELENMESİ Ezgi Akdikmen İstanbul Ticaret Üniversitesi
ID328 SPOR GAZETELERİNİN TWİTTER KULLANIMLARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA TÜRKİYE-EKVADOR KARŞILAŞTIRMASI Yrd.Doç.Dr. Erol İlhan Gazi Üniversitesi
Valeria Eloisa Moreno Gazi Üniversitesi
ID329 TAŞERON OLARAK İSTİHDAM EDİLEN TIBBİ SEKRETERLERİN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİNİN KURUMSAL İTİBAR ALGILARI ÜZERİNE ETKİSİ Öğr.Gör.Dr. Şefik Özdemir Aksaray Üniversitesi 
Yrd.Doç.Dr. Serap Taşkaya Aksaray Üniversitesi 
ID330 TURİSTLERİN HEDİYELİK SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERE GÖRE FARKLILAŞMA DURUMLARI Arş.Gör. Serhat Aydın Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Doç.Dr. Mehpare Tokay Argan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr. Nurdan Sevim Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Arş.Gör. Mehmet Tahir Dursun Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
ID331 KAYNAKTA KESİNTİ YÖNTEMİYLE VERGİLENDİRİLEN ÜCRETLERİN VERGİLEMEDE ADALET İLKELERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Özden Şen Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü
Yrd.Doç.Dr. Yunus Demirli Abant İzzet Baysal Üniversitesi
ID332 CİNSEL İSTİSMAR MAĞDURU ERGENLERDE İNTİHAR OLASILIĞI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER Doç.Dr. Nusret SOYLU İnönü Üniversitesi
Yrd.Doç. Ahmet Hamdi ALPASLAN Afyon Kocatepe Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr. Mehmet ASLAN İnönü Üniversitesi
Uzm.Dr. Dr. İlyas KAYA İstanbul Üniversitesi
ID333 SATIN ALMA KARAR SÜRECİNDE KADINLARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE KAZAKİSTAN'DA BİR ARAŞTIRMA Yrd.Doç.Dr. İlhami Vural Erciyes Üniversitesi
Doç.Dr. Kenan Güllü Erciyes Üniversitesi
ID334 FİNANSAL PİYASALARDA YATIRIM PSİKOLOJİSİ Merve ÇİFTÇİ  Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Songül VARIŞ Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Burcu ATAMER Abant İzzet Baysal Üniversitesi
ID335 TERMAL DEVRE MÜLK SATIN ALMA KARARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ARAŞTIRMASI Süleyman TUNÇ Taraklı Termal
Yrd.Doç.Dr. Zeki Yüksekbilgili Nişantaşı Üniversitesi
ID336 KÜRESELLEŞME, GÖZETİM TOPLUMU VE MAHREMİYET SORUNLARI Esma GÖKMEN On Dokuz Mayıs Üniversitesi
ID337 “DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞUNA” İLİŞKİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ METAFORİK ALGILARI Yrd.Doç.Dr. Özlem Ersoy Alkan Gazi Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr. Zeynep Kurtulmuş Gazi Üniversitesi
Arş.Gör.Uzm. Büşra Kaynak Ekici Gazi Üniversitesi
Arş.Gör.Uzm. Hurşide Kübra Özkan Gazi Üniversitesi
ID338 TÜRKİYE’DE 2006-2016 YILLARI ARASINDA MUHASEBE STANDARTLARINA İLİŞKİN ERİŞİME AÇIK OLAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN METODOJİLERİNİN İNCELENMESİ Doç.Dr. Seçkin GÖNEN Dokuz Eylül Üniversitesi
Mithat RASGEN Dokuz Eylül Üniversitesi
ID339 TÜKETİCİLERİN HELÂL GIDALARA BAKIŞ AÇIŞI: AYDIN İLİ ÖRNEĞİ Dr. Bahar Gürdin Adnan Menderes Üniversitesi
ID340 SANAYİLEŞME SÜRECİNDE FİNANSAL YAPI DİZAYNI: ERKEN DÖNEM CUMHURİYET TARİHİNDE  BANKA VE ŞİRKET KOMPLEKSİNİN OLUŞUMU Yrd.Doç.Dr. Özgür ÇETİNER Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
ID341 PERFORMANS ETNOGRAFİSİ: İSRAİL’DE BİR ALAN ÇALIŞMASI DENEYİMİ  Yrd.Doç.Dr. Mehtap Demir İstanbul Üniversitesi
ID342 SANAYİ TOPLUMUNDAN BİLGİ TOPLUMUNA: YÖNETİM ve İNSAN Eren Eroğlu Ankara Üniversitesi
ID343 MIDDLE SCHOOL STUDENTS’ PERFORMANCE TO PRODUCE FIGURAL PATTERNS BASED ON A LINEAR PATTERN GENERAL RULE Doç.Dr. Çiğdem Kılıç İstanbul Medeniyet Üniversitesi
ID344 DETERMINIG MIDDLE SCHOOL STUDENTS’ FIGURAL PATTERN GENERATING STRATEGIES CONSIDERING A LINEAR PATTERN GENERAL RULE Doç.Dr. Çiğdem Kılıç İstanbul Medeniyet Üniversitesi
ID345 FORDİZMDEN POST-FORDİZME: TÜRKİYE’DE “KADIN” MEMUR OLMAK Öğr.Gör. Hülya Özçağlar Eroğlu Karabük Üniversitesi
ID346 ENGELLİ BİREYLERİN İŞ YERİ DENEYİMLERİ: MANİSA ÖRNEĞİ Arş.Gör. Güler DOYMAZ AYDIN Hacettepe Üniversitesi
ID347 1991-2015 YILLARI ARASINDA YALIN ÜRETİM ALANINDA YAYINLANMIŞ MAKALE ÇALIŞMALARININ LİTERATÜR TARAMASI VE İÇERİK ANALİZİ Fatma CANTAŞ Sakarya Üniversitesi
Selin Yalçın Sakarya Üniversitesi
Prof.Dr. İbrahim Çil Sakarya Üniversitesi
ID348 TÜKETİCİNİN BİREYSEL BANKA TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA: BALIKESİR ÖRNEĞİ Yrd.Doç.Dr. Özer YILMAZ Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr. Hakan BOZ Uşak Üniversitesi
Arş.Gör. Burak YAPRAK Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
ID349 TURİZM PAZARLAMASINDA MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞTURMADA FİYATLANDIRMA STRATEJİLERİNİN ÖNEMİ İsmail Bilgiçli  Sakarya Üniversitesi
M. Alper Cantimer Sakarya Üniversitesi
ID350 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ EĞİTİMSİZLİĞİ Doç.Dr. Saim Ocak Marmara Üniversitesi
ID351 AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSALLAŞMA’NIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇISINDAN ÖNEMİ Murat Ergüven Emin Travel
ID352 FİYAT SİSTEMİNİN DİĞER BÖLÜŞÜM MEKANİZMALARI İLE MUKAYESESİ: DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ  Doç.Dr. Ali Şen Dumlupınar Üniversitesi
ID353 OEE (TOPLAM EKİPMAN ETKİNLİĞİ) VE İŞLETME VERİMLİLİĞİNE ETKİLERİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr. Mustafa Gerşil Manisa Celal Bayar Üniversitesi
ID354 YALIN ÜRETİM KAPSAMINDA 5S  İLKELERİ VE BİR  ÜRETİM SEKTÖRÜNDE UYGULAMA Yrd.Doç.Dr. Mustafa Gerşil Manisa Celal Bayar Üniversitesi
ID355 BORSADA İŞLEM GÖREN SANAYİ ŞİRKETLERİNİN REKABET GÜCÜNÜN ÖLÇÜLMESİNDE  FAKTÖR ANALİZİ YAKLAŞIMI Yrd.Doç.Dr. Funda H. SEZGİN İstanbul Üniversitesi
Dr. Nevzat DEMİR Fırat Plastik
ID356 KALKINMA PLANLARINDA SPOR VE REKREASYONUN YERİ Dr. Yeliz İlgar Pamukkale Üniversitesi
ID357 RISK IN TURKISH ECONOMY; THE LINKAGE BETWEEN CREDIT DEFAULT SWAP (CDS), CURRENT ACCOUNT DEFICIT AND EXCHANGE RATE Yrd.Doç.Dr. Alper YILMAZ Adnan Menderes Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr. Özgür ÇETİNER Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
ID358 KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN TÜRK SİGORTA SEKTÖRÜNE ETKİLERİ Arş.Gör. Cengiz HOKKA Cumhuriyet Üniversitesi
Arş.Gör. İlker DURGUT Cumhuriyet Üniversitesi
Ayhan BOZKURT Abant İzzet Baysal Üniversitesi
ID359 KAMU KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL BAĞLILIK AÇISINDAN ÖRGÜTSEL SADAKATİN ÖNEMİ Prof. Dr. Ahmet GÜRBÜZ Karabük Üniversitesi
Ufuk ÜNLÜ Karabük Üniversitesi
ID360 SOKAKTA ÇALIŞAN ÇOCUKLARIN KARŞILAŞTIĞI TEHLİKELER Arş.Gör. Görkem KELEBEK Hacettepe Üniversitesi
ID361 SINAVSIZ GEÇİŞ SİSTEMİ SONRASINDA NİTELİKLİ İŞ GÜCÜNE ULAŞMANIN YOLU: İŞYERİ EĞİTİMİ Öğr.Gör. Erdinç ALP Ordu Üniversitesi
ID362 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ YURTİÇİ TASARRUFLARA ETKİSİ TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK BİR ANALİZ Yrd.Doç.Dr. M. Said CEYHAN Bartın Üniversitesi
Öğr.Gör. Mehmet Akif Peçe Bartın Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr. Ahmet KAMACI Bartın Üniversitesi
ID363 BİLİM İNSANLARININ MATEMATİKLE İLGİLİ SÖZLERİNİN KATEGORİK OLARAK İNCELENMESİ Yrd.Doç.Dr.Cemalettin YILDIZ Giresun Üniversitesi
ID364 ÇOCUK YOKSULLUĞU: TÜRKİYE’DE MEVCUT DURUM ANALİZİ VE ÜLKE ÖRNEKLERİYLE KARŞILAŞTIRMA Yrd. Doç. Dr. Şenay SARAÇ Bülent Ecevit Üniversitesi
Sultan BAŞTÜRK Bülent Ecevit Üniversitesi
ID365 YİYECEK-İÇECEK İŞLETMELERİNDE MALİYET KONTROLÜ: KONYA İLİ ÖRNEĞİ Yrd.Doç.Dr. Halil AKMEŞE Necmettin Erbakan Üniversitesi
Arş.Gör. Sercan ARAS Necmettin Erbakan Üniversitesi
Şayeste Beyza AKUĞUR Necmettin Erbakan Üniversitesi
ID366 AVRUPA KAFKASYA ASYA ULAŞTIRMA KORİDORU (TRACECA) KAPSAMINDA HOPA LİMANIN ROLÜ Öğr.Gör. Veysel Tatar Artvin Çoruh Üniversitesi
Meriç Burçin Özer Park Denizcilik ve Hopa Liman İşletmeleri A.Ş.
ID367 TURİZM REHBERLİĞİNDE İLK YARDIM EĞİTİMİNİN GEREKLİLİĞİNİN KAVRAMSAL OLARAK İNCELENMESİ Özge GÜDÜ DEMİRBULAT Balıkesir Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr. Gencay SAATÇİ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Serap ÖZDEMİR GÜZEL İstanbul Üniversitesi
ID368 DİL-MANTIK TARTIŞMALARININ İLİMLERİN SINIFLANDIRILMASINA ETKİSİ: SİCİSTANÎ ÖRNEĞİ Prof.Dr. Mehmet Şirin ÇIKAR Yüzüncü Yıl Üniversitesi
ID369 “AKILLI ŞEHİR” UYGULAMALARI VE TURİZM: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Yrd.Doç.Dr. Sabriye ÇELİK UĞUZ Balıkesir Üniversitesi
Harun Ataman Balıkesir Üniversitesi
ID370 KORABINSKY’E AİT ÇOK DİLLİ SÖZLÜĞÜN İMLASI Yrd.Doç.Dr. Beytullah BEKAR Kırklareli Üniversitesi
ID371 BANKACILIK SEKTÖRÜNDE RİSK YÖNETİMİ VE BASEL ETKİSİ Arş.Gör. Serkan ÇELİK Abant İzzet Baysal Üniversitesi
ID372 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİ: TURİZM FAKÜLTELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Doç.Dr. Ahmet BÜYÜKŞALVARCI Necmettin Erbakan Üniversitesi
Arş.Gör. Mustafa Cüneyt ŞAPCILAR Necmettin Erbakan Üniversitesi
Şayeste Beyza AKUĞUR Necmettin Erbakan Üniversitesi
ID373 M KUŞAĞI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN LİDERLİK TARZI BEKLENTİLERİ Öğr.Gör. Alperen Timuçin SÖNMEZ Bozok Üniversitesi
Ceyda KARATAŞ Balıkesir Üniversitesi
ID374 ETKİLEŞİM: KAVRAMSAL AÇIKLAMALAR, BOYUTLARI VE KURAMSAL YAKLAŞIMLAR Yrd.Doç.Dr. Şermin TAĞ KALAFATOĞLU Ordu Üniversitesi
ID375 İÇ KONTROL SİSTEMİNİN OTEL İŞLETMELERİNDE UYGULANMASI: TÜRKİYE’DE FAALİYET GÖSTEREN DEDEMAN OTELLERİNDE BİR ARAŞTIRMA Yrd.Doç.Dr. Hüseyin ÇETİN Necmettin Erbakan Üniversitesi
Arş.Gör. Zekeriya YETİŞ Necmettin Erbakan Üniversitesi
Gül YILMAZ Necmettin Erbakan Üniversitesi
ID376 KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ VE KATILIM 30 ENDEKSİ İLE BİST 50 ENDEKSİ’NİN PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr. Şakir SAKARYA Balıkesir Üniversitesi
Öğr.Gör.Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM Balıkesir Üniversitesi
Öğr.Gör.Dr. Mehmet YAVUZ Necmettin Erbakan Üniversitesi
ID377 DOKTORLARIN ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞ VE DÜŞÜNCELERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Fatma ÇİFTÇİ KIRAÇ Selçuk Üniversitesi 
Handan ERTAŞ Selçuk Üniversitesi 
ID378 FROM THE VIEWS OF PROSPECT TEACHERS': EXPLORING THE MATH WHISPERED BY THE NATURE Yrd.Doç.Dr. Mihriban Hacısalihoğlu Karadeniz Giresun Üniversitesi
ID379 2008 KRİZİNİN GELİŞMİŞ ÜLKELERE YANSIMASININ EŞLEŞTİRİLMİŞ ÇİFTLER TESTİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ  Arş.Gör. Sami Özcan Ardahan Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr. İ. Orkun Oral Ardahan Üniversitesi
ID380 ÖĞRENCİLERİN GİRİŞİMCİLİK YARATICILIK VE YENİLİK ALGILARI Doç.Dr. Kaya Yıldız Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Ünal GÖZÜDOK İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
Süleyman ASLAN İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
Oğuz UĞURLU İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
Ferda NALBANT İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
Ali Efe ÇINAR İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi